INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

JIČÍN - SOCHA SVATÉHO VÁCLAVA

Svatý Václav jako přední národní světec a symbol státnosti jistě nemůže chybět ani mezi jičínskými sochami. Jeho sochu nalezneme jakoby ve stráni, na mírném návrší, v malém parčíku před evangelickou modlitebnou, umístěném ve východní části města u kruhového objezdu při silnici na Moravčice a Robousy. Původně byla vlastně socha vystavěna mimo zástavbu města, v půli cesty mezi Jičínem a Moravčicemi, teprve s rozšířením zástavby Jičína se stala jeho součástí.

Socha - Svatý Václav - Jičín

Socha je vytesána v pozdně barokním stylu a jako materiál posloužil pískovec. Jméno autora sochy se nám bohužel nikde nezachovalo, jenom letopočet 1743 vyrytý pod římsou na její přední straně, udává dobu vzniku. Socha svatého Václava stojí na obdélníkové, kamenem vydlážděné terase (v přední části konvexně zaoblené), přičemž zadní stranu má základna opřenou do svahu a tvoří ji opěrná 80 centimetrů vysoká zídka. Sloup, na kterém je socha umístěna, je vysoký 2,6 metrů a spočívá na dvoustupňovém základu. Sloup je v horní části ozdoben lomenou římsou a po stranách volutami, které jsou protažené po jeho bocích. Co na sloupu zaujme nejvíce, jsou dva tesané reliéfy v kartuších. Horní reliéf v oválné kartuši představuje zavraždění svatého Václava před chrámovými dveřmi, reliéf spodní pak večeři v předvečer Václavova zavraždění - oba reliéfy byly původně pozlaceny. Nad horním reliéfem nalezneme vyrytý nápis ANNO 1743, odkazující na datum vzniku sochy.

Socha svatého Václava, stojící na piedestalu, je provedena v životní velikosti, světec je odděn do kněžského roucha s dlouhým hermelínovým pláštěm, který má sepnutý na prsou, na hlavě má knížecí čapku s říšským jablkem. Na krku má svatý Václav medailon s vyobrazením Panny Marie s děťátkem. Světec stojí na levé noze, pravou má pokrčenou. V levé ruce třímá, jak je pro jeho zobrazení typické, korouhev s orlicí a v pravé ruce původně držel meč, ten však kdosi na konci 19. století urazil. Po stranách sochy svatého Václava klečí dva andílci, andílek vpravo drží v rukou znak s českým lvem a andílek vlevo si tiskne k hrudi ruku s planoucím srdcem. Bohužel v minulosti byly originály andílků ukradeny a dnes jsou u sochy pouhé kopie. Socha svatého Václava byla samozřejmě po dobu své existence několikrát opravována. V roce 1886 proběhla velká oprava sochy a celé její okolí bylo upraveno jako park. V roce 1913 na svátek svatého Václava byla socha slavnostně znovuvysvěcena děkanem J. Vomočilem. V roce 1929 se u příležitosti 1000. výročí jeho smrti (r. 929, někdy bývá uváděno 935) konalo k soše velké procesí od chrámu svatého Jakuba a sloužila se tu pobožnost s kázáním. Hned vedle sochy na pravé straně vyvěral svatováclavský pramen - ten byl upraven a kovovou trubkou byla voda svedena do malé kašny s mramorovou mušlí, odkud voda vytékala ústy okřídleného andílka. Za sochou nalezneme pozůstatky portálu pramene, dnes již bohužel zasypaného.

FOTOGALERIE

Hrad Vranov (Pantheon)
Celkový pohled na malý park se sochou svatého Václava (9/2016)

Hrad Vranov (Pantheon)
Socha s upravenou základnou, vpravo bývalá kašna "svatováclavského pramene" (9/2016)

Hrad Vranov (Pantheon)
Mušle kašny s hlavou andílka jako chrličem vody (9/2016)


Celkový pohled na kašnu (9/2016)

Hrad Vranov (Pantheon)
Kašna svatováclavského pramene (9/2016)

Hrad Vranov (Pantheon)
Socha svatého Václava (9/2016)

Hrad Vranov (Pantheon)
Socha svatého Václava v Jičíně (9/2016)

Hrad Vranov (Pantheon)
Detail sochy a andílků (9/2016)

Hrad Vranov (Pantheon)
Detail sloupu s reliéfy (9/2016)

Hrad Vranov (Pantheon)
Spodní reliéf zobrazuje večeři v předvečer vraždy (9/2016)

Hrad Vranov (Pantheon)
Vrchní reliéf ze zobrazením zavraždění svatého Václava u vrat chrámu (9/2016)


Vrchní nápis odkazuje na datum zhotovení sochy (9/2016)

Hrad Vranov (Pantheon)
Pohled na vrchní část sloupu a sochu (9/2016)

Hrad Vranov (Pantheon)
Celkový pohled na sochu od silnice (9/2016)

Hrad Vranov (Pantheon)
Již zasypaný "svatováclavský" pramen (9/2016)

Hrad Vranov (Pantheon)
Pohled přes sochu ke kruhovému objezdu (9/2016)

Hrad Vranov (Pantheon)
Původní pohlednice sochy svatého Václava s upraveným parkem (9/2016)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín