INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

SOUSOŠÍ KORUNOVÁNÍ PANNY MARIE NA CHLUMU

Při stoupání po červené turistické značce z Ploužnice k rozhledně na vrcholu Tábora, míjíme asi v polovině cesty, v obci Chlum, velmi zajímavou památku, která zaujme asi každého poutníka putujícího na vrchol. Je to Sousoší korunování Panny Marie umístěné v centru obce, v zatáčce na pravé straně silnice, před bývalým chlumeckým hostincem. Sousoší představuje typický a místně krajinotvorný prvek lidového baroka, na který lze ve zdejší oblasti narazit poměrně často. Autorem sousoší byla sochařská dílna Jana Zemana ze Žernova. Celé pískovcové dílo je postaveno na vyvýšené, kamenem a betonem zpevněné terase, obehnané nízkým laťovým plůtkem, s pískovcovými sloupky v rozích.

Chlum - Sousoší Korunování Panny Marie

Sousoší na vrcholu je tvořeno zobrazením Boha Otce, Syna a Ducha Svatého a ti korunují uprostřed sedící Pannu Marii. Panna Marie je zobrazena prostovlasá ve splývavém rouchu a ruce má spjaté k modlitbě. Na pravé straně sedí Bůh Otec zobrazený jako stařec se splývavými vousy a s trojúhelníkovou svatozáří nad hlavou, na klíně má položené říšské jablko a pravou rukou přidržuje korunu. Vlevo od Panny Marie je Syn, tedy Ježíš Kristus, který jednou rukou přidržuje jednoduchý kříž a druhou korunu nad Pannou Marii, je zahalen prostou bederní rouškou. Nad korunou se symbolicky vznášejí oblaka s holubicí, symbolizující Ducha Svatého, která jsou rámována zlatými paprsky svatozáře. Pod hlavním sousoším na vrcholu je římsa s tvářemi andílků a nad nimi je tympanon s Božím okem uprostřed. Pod římsou je poměrně úzký dřík, opatřený nikami s propracovanými reliéfy světců. Přední strana sloupu je osazena reliéfem Jana Nepomuckého s krucifixem a palmovou ratolestí v rukách - pravá východní strana je zdobena reliéfem svatého Václava, odděného v knížecím rouchu s korunou na hlavě, který v rukách drží praporec a korouhev. Na levé západní straně je zobrazen svatý František Sarafínský, v chudém františkánském rouchu s typickým opaskem a růžencem, v pravé ruce svírá knihu, na které leží lebka, v druhé ruce drží lilii jako symbol čistoty. Na zadní straně sloupu je reliéfem zobrazena postava svatého Floriána, který je oblečen do rytířského roucha s pláštěm sepnutým sponou, v pravé ruce má korouhev s praporcem a v levé drží typicky vědro s tekoucí vodou, kterou hasí plameny zachvácený dům. Sloup se dole rozšiřuje a je umístěn na třístupňovém pískovcovém soklu. Celé sousoší je bohatě a nápaditě dekorováno.

Sousoší korunování panny Marie bylo slavnostně postaveno 18. srpna roku 1851 a to z vůle místních občanů na náklady obce, o čemž svědčí nápis vyrytý na zadní straně sloupu, kde se doslovně píše: „Odewzdáwají se Občané Chlumsstí se swými ro- / dinami, se svými potomky i se wssím jměním swým / pod ochranu a na mocnou přímluvu Neyblahoslawe- / nějssí Královny Nebeské Marye Panny. / Tuto sochu z důchodů obecních postawili, a w těchtež / důchodech na wssecky budoucí časy pojistili w Chlumě / na den Nanebevzetí Panny Marye 18 srpna 1851“. Někdy v roce 1921 proběhla drobná oprava sousoší, které dostalo nátěry z bílého cementu. Další oprava provedená v roce 1929 je již deklarovaná malým černým a dnes již hůře čitelným nápisem na zadní straně sloupu: „Opraveno r. 1929“. Někdy na počátku 50. let 20. století byla do horní části sousoší instalována lampa a sousoší takto vydrželo až do celkové rekonstrukce v roce 1999, provedené sochařkou Marií Učíkovou, která nepůvodní lampu odstranila. Celé sousoší Panny Marie na Chlumu je od roku 1958 památkově chráněno.

FOTOGALERIE


Čelní pohled na sousoší (8/2012)


Detail vrchní části (8/2012)


Levá západní strana sousoší (8/2012)


Praá východní strana sousoší (8/2012)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín