INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

TURNOV - KOSTEL SV. MIKULÁŠE

Cidlina - Kozlov
Kostel sv. Mikuláše v Turnově - mohutná věž kostela
Jednou z dominant města Turnova je robustní 25 metrů vysoká čtyřhranná věž kostela svatého Mikuláše, který nalezneme kousek pod turnovským náměstím. Původní gotický kostel byl na tomto místě vystavěn pravděpodobně někdy v polovině 14. století a první konkrétní zmínka v písemných dokumentech pochází z roku 1375. V roce 1538 však zachvátil město Turnov obrovský požár, při kterém gotický kostel kompletně celý do základů vyhořel. V dalších letech proběhla jeho obnova a budova kostela získala novou renesanční tvář. V roce 1707 ho však opět zasáhl znovu požár, kterého zůstala ušetřena pouze jeho mohutná věž. V té době již vládlo baroko a tak i nová přestavba kostela se nesla samozřejmě v tomto duchu, od požáru trvala dlouhých patnáct let do roku 1722. I když byla podoba kostela a jeho výzdoba postupně doplňována či upravována dochovala se nám stavba z této přestavby až do dnešních dnů. Kostel dnes tvoří obdélná jednolodní budova, na kterou navazuje na jižní straně podsaditá dvoupatrová hranolová věž, jejíž základy vychází z prapůvodní gotické stavby. V kostele je pravoúhlé obdélné kněžiště a sakristie, která pochází z konce 19. století. Loď kostela i presbytář mají valenou klenbu doplněnou lunetami, celá kruchta je nesena třemi pilíři. Nástěnné malby lunet a celé výzdoby kostela jsou z let 1884 – 1885. Hlavní oltář pochází z doby barokní přestavby a je tedy v barokním stylu s typickými sloupy a portály. Oltářní obraz zobrazuje tehdy populárního světce svatého Jana Nepomuckého, kterého doplňují po stranách sochy svatého Josefa a svatého Jana Evangelisty a obraz svatého Mikuláše z pozdější doby (z roku 1850). Kněžiště zdobí sochy svatého Víta, svatého Václava a svatého Linharta, které též pocházejí z doby barokní přestavby kostela. Ke kostelu náleží také fara přestavěná v roce 1708 z původní školy.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín