INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

TURNOV - KOSTEL SV. FRANTIŠKA

V horní části turnovského náměstí nalezneme kostel sv. Františka z Assisi vystavěný při františkánském klášteru Maxmiliánem z Valdštejna. Založení kláštera a kostela se datuje do roku 1651 a jeho konečná dostavba do roku 1655. V roce 1684 byl klášter ještě rozšířen o severní část, která byla po požáru v roce 1707 dále přestavěna. Na počátku 19. století v roce 1803 zasáhl klášter a kostel velký ničivý požár. Poté došlo v letech 1822 – 1824 ke kompletní přestavbě objektů a kostel získal současnou empírovou podobu. V roce 1842 přibyla na straně od náměstí pseudorománská zvonice čtvercového půdorysu.

Kostel sám je půdorysu obdélníkového, jednolodní, zakončený půlkruhem presbytáře. Průčelí kostela zasahuje kolmo do náměstí a jeho portál zdobí znak rodu zakladatele kostela, Valdštejnů. V průčelí také najdeme výklenek se sochou světce, kterému je zasvěcen – Františka z Assisi. Vlastní zařízení kostela pochází z počátku 18. století. V kostele nalezneme portálový oltář s obrazem narození Krista a se sochami sv. Barbory a sv. Kateřiny, dále sochy Jana Křtitele a sv. Václava. Na stěnách pak obrazy sv. Františka či sv. Linharta a obraz Narození Páně. Z konce 18. století pak pochází kazatelna, která je slohu rokokového. V současné době patří budova kláštera České poště a celý komplex prošel v roce 1995 přestavbou a rekonstrukcí.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín