INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

ROŽĎALOVICE - KOSTEL SVATÉHO HAVLA

Rožďalovický kostel je zasvěcený svatému Havlovi a je velkou dominantou zdejšího rovinatého kraje. Kostel má dvě vysoké věže a je vystavěn v barokním stylu. Na místě tohoto kostela stával původně menší gotický kostelík. Na popud hraběte Václava Josefa z Valdštejna bylo v roce 1726 započato se stavbou kostela nového, většího a výstavnějšího. Stavba byla dokončena v roce 1733, kdy byl kostel také okamžitě vysvěcen. Na počest hraběte byl nad vchodem proveden rodový znak Valdštejnů. V letech 1836 – 1838 byl kostel významně rekonstruován a věže dostaly nové bráně. Dalších úpravy a rekonstrukce doznal kostel v letech 1912 a během války v roce 1942.

Kostel má protáhlou obdélníkovou loď, na kterou navazuje presbytář - ve středu je loď kostela rozšířena. Celkově je stavba kostela situována v ose sever - jih. Jižní průčelí směruje k centru obce a je členěno pilastry a portály. Ve výklencích nalezneme sochy sv. Josefa, sv. Zikmunda, sv. Petra a Pavla, sv. Barbory, sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. Štít kostela je z této strany uzavřen trojúhelníkovým tympanonem. Ve štítu jsou umístěny sochy tří biskupů – tyto pocházejí někdy z konce 18. století.

Uvnitř kostela nalezneme hlavní oltář z roku 1725, který prošel v roce 1763 kompletní opravou. Boční oltáře jsou zasvěceny Panně Marii Karelské a sv. Janu Křtiteli. Kazatelna v lodi pochází z konce 18. století. Kostel disponuje barokními varhany zhotovenými před rokem 1750 a sem byly přivezeny ze zrušeného kláštera z Lysé nad Labem.

Okolo kostela býval i hřbitov, který byl zrušen a dodnes se z něj dochovalo několik náhrobků někdy z první poloviny 19. století. Ke kostelu vedou dlouhé schody, které na počátku zdobí socha mistra Jana Husa od F. Bílka z Vojic.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín