INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

KOSTEL SV. PROKOPA - NOVÁ VES NAD POPELKOU

POPIS

Nová ves nad Popelkou - kostelKostel svatého Prokopa v Nové Vsi najdeme asi v polovině této rozsáhlé obce, rozkládající se na obou březích říčky Popelky. Původně na místě zdejšího zděného barokního kostela stával menší dřevěný kostelík, jehož historie se datuje až do přelomu 12. a 13. století. Některé prameny však uvádějí datum ještě starší a to že byl založen již kolem roku 1100 slovanskými osadníky - od nich také pochází zasvěcení kostela svatému Prokopovi, jakožto nejvýznamnějšímu světci té doby. Jisté však je, že původní dřevěný kostel stál v obci na počátku 14. století. První zmínka o zdejším kostele je totiž z roku 1344, kdy patří pod jičínský děkanát. Prvním známým duchovním na novoveské faře byl Držislav Franěk z Nové Vsi a nastupuje na místo zemřelého Martina v roce 1359. Během dalších let je kostel zřejmě několikrát přestavován a získává gotickou podobu, v roce 1402 je u kostela přistavěna kaple. Po husitských bouřích však již v dokumentech není záznam o službách na zdejší faře a tak lze předpokládat, že kostel byl za bouří významně poničen. V archivu se také nachází zajímavá zpráva z roku 1514 o ultrakvistickém knězi na novoveské faře. Ten tu však dle dokumentu "zhoubce zemské přechovává" a tak Mikuláš Trčka z Lípy zasílá na faru ozbrojence, aby "zhoubce" hledali a předvedli. Kněz však dává faru a kostel zabarikádovat a na ozbrojence házet kamení a střílet. Kostel i fara jsou však dobyty a oni zhoubci jsou předvedeni před zemský soud do Prahy. První významnou opravou prochází kostel až v roce 1588 za Elišky z Martinic a Valdštejna. Třicetiletá válka významně zasáhla do života obyvatel Nové Vsi a došlo i na kostel a faru, která během války zaniká.

Po třicetileté válce je pak v dokumentech záznam o tom, že kostel spadá filiálně pod lomnickou faru, a v kostele je sloužena komendátní, tedy dočasná služba. Snad jen na krátkou dobu v letech 1662 - 1668 je na novoveském kostele farářem Vojtěch Červenka z Turnova, který ale později odchází do Jičína, kde se stává děkanem. Do současné barokní podoby je kostel přestaven během čtyř let 1765 - 1769 a v té době je kostelu také přistavěna věž - do té doby je u kostela pouze jednoduchá zvonice. Ve farní knize však lze nalézt zápis o výstavbě kostela a ten udává datum stavby 1747 a stavbu věže datuje do roku 1749. O přesném datu novodobé dostavby však svědčí i nápis na oblouku stropu "DIVo LoCI aC boheMIae patrono pIetas ereXerat MDCCLXVIIII" s překladem "Svatému patronu místa a Čechie zbožnost vyzdvihla 1769". Nová Ves kostelZa vlády císaře Josefa II. je rušena spousta klášterů a jejich osazenstvo je rozesíláno na nově zřizované císařské fary. V roce 1787 - 1788 je ke kostelu přistavena nová fara a díky rušení klášterů se na novoveskou faru dostává i její první samostatný farář Leopold Jakobi - bývalý převor nedalekého vrchlabského kláštera a kaplan Michal Čejka z paulánského řádu kláštera v Nové Pace. Další nové fary se pak kostel dočkal v roce 1891, kdy byla fara shledána jako nevyhovující a postavena nová zděná jednopatrová stavba, která se dochovala až do dnešních dnů (i když ve špatném stavu). Stavělo se dva roky a otevřena byla v roce 1893. V roce 1895 byly kostelu pořízeny nové varhany, které postavil varhanář Josef Kobrle. Jde o jednomanuálový kuželový nástroj stavěný ve dvou symetrických varhaních skříních, varhany se zachovaly do dneška v původní podobě. V dalších letech zasáhla do života obce a historie kostela 1. světová válka, kdy bylo rozhodnuto o rekvírování kostelních zvonů. Ty byly na věži před válkou čtyři. Nejstarším zvonem je "mšesvatník" zasvěcený Panně Marii a ten pochází až ze 14. století - zřejmě z doby kdy nařídil papež Jan XXII. (1316-1334) večerní zvonění. Jako jediný, díky své historické hodnotě, přežil rekvírování v obou světových válkách. Dalším zvonem byl 640 kg vážící mohutný zvon sv. Prokop - ten pocházel z doby přestavby kostela, kterou v roce 1588 nařídila Eliška z Martinic, byl však v roce 1859 přelit a za 1. světové války tudíž rekvírován. Třetím zvonem byl umíráček z roku 1790 a posledním byl 250 kg vážící "poledňák" z roku 1690 (v době rekvizice popisovaný jako prasklý) - oba bohužel taktéž rekvírované pro zbrojní průmysl. Měly být z kostela dokonce rekvírovány i varhany na cín, ale díky úplatku byly zachráněny. V roce 1925 byly díky sbírkám zdejšího faráře p. Kratochvíla pořízeny na kostel tři nové zvony - zhotovila je dílna Richarda Herolda z Chomutova a byly vysvěceny 14. června 1925. Bohužel o všechny tři zvony zvonice opět přišla za rekvizic během 2. světové války. Po druhé světové válce zvonům doba moc nepřála a tak se dva nové zvony dostaly na věž až v roce 1991 díky sbírkám které proběhly mezi farníky a obyvateli obce. Větší zvon, vážící 300 kg je zasvěcený svatému Prokopovi a menší zvon pak svaté Anežce České. Slavnostně vysvěceny byly zvony 2. března 1991 a usazeny na zvonici 9. března téhož roku. Stály 150.000 Kč a zhotovila je zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová s. r. o. z Brodku u Přerova.

Nová Ves - kostel

Novodobý kostel je vystavěn ve stylu baroka, má jednopatrovou věž se zvonovým patrem, zakončenou typickou barokní cibulí. Střecha kostela je stanová s výraznou přístavbou kněžiště bez sanktusníku. Na levé straně kostela nalezneme drobnou přístavbu sákristie. Původně se kolem kostela samozřejmě i pohřbívalo, ale hřbitov v 19. století přestával stačit, neboť se obyvatelstvo obce významně rozrostlo a tak bylo v roce 1867 rozhodnuto o výstavbě nového hřbitova na farní půdě asi 200 metrů severně od kostela. Kostel je do dnešní doby obklopen vysokou kamennou zdí v obvodu původního hřbitova.

Nová Ves - kostel
Novoveská fara

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín