INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

LIBUŇ - KOSTEL SV. MARTINA

POPIS

Libuňský kostel zasvěcený svatému Martinovi nalezneme přímo uprostřed obce, jíž tvoří výraznou dominantu. Vznik kostela se datuje na počátek 14. století - první zmínka v dokumentech o kostele pochází z roku 1369 a píše se o něm jako o součásti jičínského děkanátu zapsaného v rejstříku na vybírání papežského desátku. Podle práva náležela tehdy Libuň i s kostelem rodu Vartemberků. V 16. století sloužili na faře ultrakvističní faráři, ve století následujícím byla fara neobsazená a duchovní správa spadala farářům z Lomnice nad Popelkou nebo jezuitům z Turnova. V roce 1680 je fara opět obsazena farářem - asi nejvýraznější osobností je farář Mauric Max, který na zdejší faře sloužil na konci 18. století a založil zde velkou knihovnu, která měla přes 3500 svazků knih.

Kostel je vystavěn jako jednolodní ve stylu gotickém, v roce 1765 byl barokně upravován mansardovou střechou a přístavbou pětibokého presbytáře, sakristie a na střeše sanktusníkem. Sakristie má střechu sedlovou, pouze nad oratoří přechází opět ve střechu mansardovou. Na západní straně kostela je vystavěna podsaditá hranolovitá věž s lomenou jehlanovou střechou, osazená zvony a v roce 1830 hodinami s cimbály, umístěnými na vrchu střechy věže. Vnější zdi lodi kostela jsou členěny pouze podstřešní římsou, která plynule rozděluje i fasádu věže - jinak zdi nejsou nijak členité. Na jižní a severní zdi nalezneme vždy čtyři okna s novogotickou výplní, která plně osvětlují interiér kostela. Interiér obdélníkové lodi kostela je opatřen plochým stropem, pod věží se pak nachází křížově klenutá předsíňová prostora a stejně klenutý je i presbytář, který je ještě doplněn lunetami a sakristie. Kostel má též jednopatrovou oratoř, do které se vstupuje po vnitřním dřevěném schodišti, na severní straně, z presbytáře. Současný interiér kostela pochází z roku 1771 a později byl doplňován. Před kostelem nalezneme v písku tesanou sochu svatého Josefa, která pochází od sochaře Josefa Jelínka z Mnichova Hradiště.

V sobotu 17. května 2008 se v libuňské kostele konala slavnost vysvěcení nových zvonů, které byly pořízeny za peníze z veřejné sbírky, kterou inicioval farář František Kocman. Nové zvony zhotovila dílna mistra Josefa Kadlece z Halenkova. Původní libuňské zvony byly bohužel za první světové války zrekvírovány a použity ke zbrojní výrobě. Později byla věž osazena zvony z let 1495 a 1574 – prvně jmenovaný, zasvěcený svatému Martinovi je nejstarším známým zvonem v oblasti Českého ráje. Zvon má průměr 95 cm a jeho autor je neznámý, předpokládá se, že pochází z dílny některého z královéhradeckých či pražským mistrů zvonařů. Druhý mladší zvon má průměr 116 cm, výšku 90 cm a hmotnost bezmála 1,5 tuny. Pochází od věhla28.12.2009 Nové zvony by měly šetřit ty starší, které budou zvonit již jen při výjimečných příležitostech. Jejich jména jsou Svatá Benedikta od Kříže a druhý byl zasvěcen svaté Brigittě.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín