INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

BŘEZINA NAD JIZEROU - KOSTEL SV. VAVŘINCE

POPIS

Poměrně dominantní a zajímavou stavbou v kraji pod stěnami příhrazských skal je farní chrám svatého Vavřince v Březině nad Jizerou, je ze skal také nepřehlédnutelnou stavbou v zástavbě obce Březina nad Jizerou. Stavba kostela se datuje do 1. poloviny 14. století, přičemž první dochovaná zmínka o obci je ještě starší a pochází již z roku 1225. Kostel byl vystavěn v duchu gotiky a jako místo výstavby bylo zvoleno vyvýšené místo v severní části obce nedaleko návsi, u řeky Jizery.

Březina nad Jizerou - kostel svatého Vavřince

Celý kostel je obklopen hřbitovem o čtvercovém půdorysu, který je obehnán ze všech čtyř stran kamennou zdí. Samotný kostel je stavbou jednolodní orientovaný v ose západ - východ, přičemž hranolovitá věž se nachází na západní straně lodi - přistavěna byla v roce 1654. Na východě navazuje na loď kostela stavebně odlišená část kněžiště a sakristie ke kněžišti přiléhající, umístěná na severní straně kostela. Věž je rozdělena do tří částí, spodní dvě části jsou z kamene a vrchní, nejzajímavější část, je dřevěná, krytá pláštěm z prken, přístup na věž zajišťuje točité schodiště. Střecha věže je stanová, pokrytá je šindelem a asi v polovině podebraná a ukončená osmibokým jehlanem. Podebrání střechy mělo i svůj význam, kdy se zvuk zvonu mohl lépe šířit do kraje. Stejně jako střecha věže je šindelem krytá i sedlová střecha lodi kostela s poměrně mohutným sanktusníkem. Strop kostela je taktéž dřevěný, je plochý a dělený jednotlivými lištami, kněžiště je pak klenuto křížovou klenbou, sakristie má valenou klenbu. Stěny kostela pokrývají malby z konce 19. století, hlavní oltář je rokokový a zhotoven byl v roce 1749 a zdobí ho jak jinak obraz svatého Vavřince. Boční oltáře jsou dílem místních mistrů - bratří Bušků ze Sychrova. Bohužel na přelomu tisíciletí se kostel stal obětí nájezdů různých nenechavců a tak byla velká část rozkradena, nebo pro jistotu odvezena do depozitářů. Ke kostelu se dostaneme od turisticky populární vlakové zastávky Březina nad Jizerou po zelené turistické značce mířící do centra obce.

Krátce o svatém Vavřincovi: Svatý Vavřinec se narodil pravděpodobně někdy kolem roku 230. Byl to římský kněží, diakon římského biskupa Sixta II. Ten byl císařem Valeriánem umučen a Vavřinec měl poté císaři vydat církevní poklady. Ten je namísto toho rozdal chudým, za což byl následně zajat a krutě umučen (upečen zaživa). Sv. Vavřinec je patronem knihovníků, kuchařů a koželuhů.

FOTOGALERIE


Sanktusník


Pohled na sákristii


Kostel od východu


Severovýchodní pohled

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín