INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

TVRZ VŠEŇ

POPIS A HISTORIE

Archeologické nálezy na mírném pahorku, zvaném Hrádek, jižně od vsi Všeně, jsou dokladem zdejšího osídlení již z doby raného feudalismu. Je pravděpodobné, že zde stávala tvrz. Ves sama je doložena poprvé v r. 1316, kdy zde sídlil Vikart ze Všeně, příslušník jedné z mnoha větví rodu Markvarticů. Vsi Všeň, Olešnice a Příšovice byly v r. 1318 vypleněny při velkém rozbroji v rodě pánů z Rotštejna. Sama existence tvrze, její osudy a vzhled nejsou písemnými prameny doloženy. Zanikla zřejmě ještě ve 14. století, kdy byla Všeň připojena ke kosteckému panství, takže přestala být samostatným šlechtickým sídlem. Nezachovaly se po ní žádné stopy - jen název Hrádek pro místo, kde jsou patrné náznaky příkopu, a nálezy fragmentů gotické keramiky dovolují usuzovat na její existenci.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín