INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

VOJICE - TVRZ

HISTORIE A POPIS TVRZE

Vojická tvrz patří k těm mnoha tvrzím ve zdejším kraji, o kterých se dozvídáme pouze z historických pramenů a písemností. Ač je o existenci vsi Vojice doklad již z roku 1357, kdy patřila jejímu vlastníkovi Zdeňkovi z Vojic, o tvrzi, ač předpokládané, se nic nedovídáme. O vzniku tvrze se dodnes nenašly žádné dokumenty. První zmínka o ní pochází až z roku 1475, kdy ve vojické tvrzi sídlí její majitel Jan z Cidliny. Dalším dokladem o její existenci je zápis z roku 1507, kdy tvrz s dvorem a ves Vojice získává do državy Jan Vojický z Nové Vsi. Ten tu zakládá novou rodovou větev Vojických, kteří drží zdejší zboží až do počátku 18. století. V roce 1596 je vojické zboží rozděleno na dvě části, mezi dva rodové členy - bohužel se nedochovala konkrétní jména jednotlivých majitelů (alespoň jsem o nich žádnou zmínku nenalezl). Na dvě poloviny je rozdělena ves Vojice a prvnímu majiteli spolu s ní připadá i zdejší tvrz se dvorem a dvůr v Lužanech. Druhá polovina Vojic připadá druhému majiteli spolu s mlýnem na Radči a Maxincem – ten pravděpodobně nemá svoje samostatné sídlo a přebývá v některém z vlastněných dvorů. První část Vojic se tvrzí je v roce 1624 prodána Albrechtovi Valdštejna, avšak ten za zboží nikdy nezaplatí a tak je smlouva o obchodu neplatná a Vojičtí ji prodávají až v roce 1651 rodu Dohalských z Dohalic, kteří jsou s Vojickými částečně rodově spřízněni. V roce 1697 přechází část Vojic s tvrzí opět do vlastnictví rodu Vojických, protože manželka Bořka Dohalského z Dohalic Jaroslava umírá bez závěti. Majetek je přepsán na Jiřího Jindřicha Vojického, který je jejím strýcem a zároveň i držitelem druhé části vojického zboží. Tím se opět obě poloviny spojují dohromady. V roce 1718 končí panování rodu Vojických, neboň Jiří Jindřich Vojický prodává celou državu i se statkem kartuziánům z Valdic. V této době je naposledy v dokladech o obchodu jmenována tvrz ve Vojicích. Ta zřejmě po tomto datu zaniká, protože již neslouží vrchnosti jako jejich sídlo. V roce 1824 je vojická država připojena ke kumburskému zboží Ferdinandem z Trautmannsdorfu. Kde přesně tvrz stála ani jak vypadala nevíme a důvody jejího zániku jsou dodnes nejasné.

Vojice
Vojice a Podhorní Újezd - po kliknutí se panorama zvětší

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín