INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

TŘEBOVĚTICE TVRZ

HISTORIE A POPIS TVRZE

Ves Třebovětice se poprvé připomíná v písemnostech v roce 1356, kdy je jako majitel vsi je v nich jmenován Přibek z Třebovětic. V této době se dá předpokládat existence tvrze jako sídla vrcnosti. Po Přibekovi přechází držení vsi a tvrze na Vintiře z Třebovětic a po roce 1383 jsou uváděni jako majitelé jeho synové Hereš a Jan. V letech 1390 – 1409 jsou pravděpodobně Třebovětice rozděleny na více částí mezi vlastníky Přibíka Doubka z Třebovětic a současně Oneše z Třebovětic. Poprvé se samotná tvrz vyskytuje v dokumentech v roce 1447, kdy Vaněk z Těšína prodává tvrz, dvůr a části vsí Horní a Dolní Černůtky Svatoborovi z Chvalkovic. Druhá část vsi je vlastněna Václavem Zárubou z Hustířan, který zde pravděpodobně staví další novou tvrz – konkrétně uváděna bývá v roce 1535. Synové Václava Záruby si statek znovu dělí na menší části (čtvrtiny) – jednu část spolu se vsí Cerekvice nad Bystřicí drží Zdeněk a druhému Janovi připadá část se starší tvrzí a dvorem. V roce 1570 Zdeněk umírá a Jiřík Záruba pravděpodobně obě menší části spojuje – dalším držitelem je uváděn Bohuslav Záruba a v roce 1591 jeho syn Václav. V tomto roce je jasné, že ve stále rozdělené vsi už stojí jen jedna tvrz. V roce 1632 Václav Záruba umírá a novým majitelem části panství se nestává nikdo jiný, než Albrecht z Valdštejna, který tyto statky i s tvrzí připojuje k Hořicím. Druhá část zůstává rodu Zárubů.


Třebovětický rybník

Po Valdštejnově smrti přechází jeho část třebovětického panství na Jakuba Strozziho, kterému ho věnuje Ferdinand II.. V roce 1665 kupuje tuto část Třebovětic s tvrzí opět rod Zárubů, který stále vlastní druhou půli. Je to Václav Záruba z Hustířan, který konečně spojuje všechny části do jendnoho celku a od této doby je trvale připojuje k Cerekvicím nad Bystřicí. Tvrz se v Třebověticích připomíná ještě v roce 1682, ale dá se předpokládat, že je již v této době opuštěna. Později pravděpodobně chátrala až byla zbořena – kdy se tak však stalo se nikde neuvádí. Pravděpodobná poloha, kde stávala byl střed obce v místech dnešního rybníka, někde u hráze. V roce 1910 se totiž při hloubení odpadní stoky rybníka narazilo na mohutné základy velké stavby. Dá se s velkou určitostí tvrdit, že se jednalo o základy třebovětické tvrze. O poloze druhé tvrze se nic neví.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín