INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

SEMÍN - TVRZ

HISTORIE A POPIS TVRZE

O vsi Semín se poprvé dočítáme v dokumentech z roku 1356, kde je ves uváděna jako sídlo Jana a Oldřicha ze Semína. Z toho se dá předpokládat, že v té době zde jako panské sídlo stojí i tvrz. Poprvé se konkrétně o tvrzi píše až v roce 1558, kdy dochází k prodeji majetku rodu pánů ze Semína Jindřichu Smiřickému ze Smiřic. Mezi prodávaným majetkem je uváděna tvrz, mlýn, poplužní dvůr, statek a ves Semín a Želejov, konečnou cenou bylo 1525 kop grošů. Jindřich Smiřický připojuje Semín ke svému panství Hrubá Skála. Po Bílé Hoře roku 1621 byl veškerý majetek Albrechta Jana Smiřického konfiskován za přípravy a částečnou účast ve stavovském odboji. V té době je již však Albrecht Smiřický mrtvý, umírá na konci roku 1618. V té době je tvrz na Semíně uváděna naposled, kdy přesně zanikla či byla zbořena se neví. V pozdější době je na Semíně uváděn již jen poplužní dvůr, takže předpokládaná doba zániku tvrze je během třicetileté války. Dodnes se po ní nezachovaly žádné stopy a dokonce ani nelze určit, v jakých místech přesně stávala.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín