INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

TVRZ POPOVICE

POPIS A HISTORIE

Ves Popovice dnes část Jičína se připomíná v r. 1374, kdy jeden díl vsi vlastnil Jan Kule z Popovic. Druhý díl držel jeho bratr Mareš, uváděný v pramenech od r. 1378. Výslovně se tvrz připomíná až za Jindřicha Kamenického z Vitiněvsi, který zemřel asi r. 1543. Po jeho smrti zdědili Popovice synové Jan, Burian, Adam a Jiří. R. 1592 držel statek již sám Jan Kamenický z Vitiněvsi a na Popovicích. Po smrti Jana Kamenického koupil Popovice Zikmund Kamenický z Vitiněvsi. Po jeho smrti nemohli jeho bratři Jiří a Zdeněk Popovice pro dluhy udržet, a proto r. 1613 prodali jednu polovinu vsi Markvartu Stranovskému ze Sovojovic a druhou polovinu Zdislavu Dobřenskému z Dobřenic.

Polovinu vsi s tvrzi, dvorem a polovinou lesa Lipce získal později Jan Gersdorf z Gersdorfu a z Malšvic, který vlastnil též Samšinu a Drštěkryje. R. 1617 prodal Jan Gersdorf svou část Popovic městu Jičínu, které bylo záhy o tento statek připraveno. Přestože městské statky nebyly zahrnuty do pobělohorských konfiskaci, daroval jičínskou část Popovic r. 1624 Albrecht z Valdštejna jičínské jezuitské koleji.

Za jezuitů tvrz zanikla a po zrušení řádu byl za raabizace r. 1784 rozdělen i dvůr na několik usedlostí. Po tvrzi nezůstaly žádné stopy a nelze ani přesně určit, kde stála.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín