INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

OBORA - ZÁMEK

POPIS A HISTORIE

V místech dnešní Obory stávala ves Radeč, z níž pocházel význačný zemanský rod Radečských z Radce. I když první příslušníci tohoto rodu jsou doložení již v r. 1360, tvrz se zde výslovně připomíná až v r. 1581. R. 1623 koupil dvůr a ves Radeč Albrecht z Valdštejna. Ten založil na pozemcích náležejících k Radci a sousedním Starým Smrkovicím rozsáhlou oboru určenou pro chov hřebců. Tvrz se změnila v hospodářskou budovu, náležející jako součást dvora k hřebčinci. Po konfiskaci statků Albrechta z Valdštejna bylo v r. 1635 starosmrkovické panství, jehož součásti byla i obora u Radce, darováno císaři Ferdinandovi III. Habsburkům náležela obora až do r. 1824.

Habsburkové bývalý radečský dvůr několikrát přestavovali. Při úpravách na konci 17. století byl y jeho výchódn části, snad v místech původní radečské tvrze, postava prostý jednopatrový barokní zámek, sídlo úředníků starosmrkovického panství. Během 17. století původní název vsi Radeč upadl v zapomenutí a byl nahrazen novým názvem Obora, po určitou dobu též Hřebčinec. V r. 1824 koupil starosmrkovické panství i s Oborou od správy komorních panství pražský podnikatel Josef Dresler. Ten dal opravit a přestavět zámek, přičemž budova dostala na hlavním průčelí empírové fasády. Od potomků Josefa Dreslera koupil v r. 1893 zámek a dvůr Oboru českodubský továrník Konrád Blaschke. Ten v průběhu 90. let 19. století dal dvůr i zámek zmodernizovat. Úpravy zasáhly hlavně zámecké interiéry, vstupní halí v přízemí a velký sál v prvním patře. Částečně byly upraveny i fasády zámecké budovy. V první polovině 20. století se vystřídalo ještě několik majitelů zámku, až v r. 1945 připadl jako konfiskát československému státu.

V zámku a přilehlém dvoře bylo později zřízeno zemědělské učiliště. Po jeho zrušení v polovině 70. let převzal zámek i dvůr Státní statek Hořice a zámek sloužil k bytovým účelům. Zámek stojí ve východní části rozlehlého dvora na východní straně vsi Obora. Je to jednopatrová budova obdélníkového půdorysu s valbovou střechou. Východně od zámku je zahrada a park. V současné době je bohužel areál zámku i park značně zdevastovaný a nevyužívaný.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín