INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

NOVÝ BYDŽOV - HRAD

POPIS A HISTORIE HRADU

Nový Bydžov vznikl před r. 1305, kdy byly z podnětu krále Václava II. funkce staré trhové vsi — nynějšího Starého Bydžova — přeneseny na příhodnější místo k řece Cidlině. Toto nové místo mohlo být lépe opevněno a bylo výhodnější i z hlediska provozování obchodu. Již krátce po svém založení bylo město ještě za krále Václava II. zastaveno a znovu vyplaceno r. 1311 králem Janem Lucemburským. Jako komorní město bylo podřízeno městu Hradci Králové a správu zde vykonával hradecký purkrabí Heinlin.

V té době došlo k většímu opevňování města a snad i ke stavbě hradu, který se poprvé připomíná r. 1323. Z výhod královského města se Nový Bydžov dlouho netěšil — jako jeden z mnoha statků bylo město postoupeno r. 1325 lénem jednomu z králových věřitelů Benešovi z Vartemberka. Pod vládou Vartemberků byl Nový Bydžov až do r. 1393, kdy se jedna část zadluženého statku stala majetkem krále Václava IV. a druhá část připadla dalšímu z věřitelů Smilovi z Pardubic a Rychmburka.

V 15. století se majitelé panství často střídali. Převážně ho znovu vlastnili příslušnici rodu Vartemberků (např. Jan, Čeněk, Jindřich). Vlastnické vztahy byly složité, k čemuž přispívala zejména okolnost, že statek byl větši­nou rozdělen na několik dílů. Majitelé obývali hrad jen příležitostně; více sloužil jako sídlo správy a purkrabích. R. 1516 prodal Havel Zvířetický, poslední majitel Nového Bydžova z rodu Vartemberků, hrad a město Bydžov s předměstím Vilémovi z Pernštejna. Protože Pernštejnové spravovali novobydžovský statek z Pardubic, hrad přestal sloužit svému původnímu účelu a začal rychle pustnout. R. 1526 se v Novém Bydžově připomíná již jen jeho zřícenina.

Místo, kde hrad stával, je zcela pokryto městskou zástavbou. Zůstalo po něm jen místní pojmenování Na kopečku či Na hradčanech v prostorách, kde dnes stojí Jiráskovo divadlo.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín