INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

ZÁMEK LOMNICE NAD POPELKOU

POPIS A HISTORIE ZÁMKU

První písemná zpráva o Lomnici nad Popelkou jez r. 1308, kdy ji držel Albert z Valdštejna. Před r. 1397 se Lomnice dostala do drženi Košíků z Rožďalovic a z Lomnice, z nichž Jan Košík se zde připomíná v I. 1397—1422. Protože patřil k odpůrcům krále Václava IV., dobyl Lomnici králův hejtman Hynek Jablonský v r. 1417, ale nakonec byla Janu Kosíkovi udělena milost. Při dobýváni Lomnice se poprvé uvádí zdejší tvrz. Z dalších majitelů se r. 1462 připomíná Aleš ze Sanovala je. 1482 Jan z Černína. R. 1524 prodal Jan Bílský z Kařišova Lomnici Vilému Štěpanickému z Valdštejna. Tenkrát tvořily lomnické zboží tvrz, dvůr a městečko Lomnice a deset vsí. Po Vilémově smrtí r. 1557 přikoupil jeho syn Václav ještě další dvě vesnice a v letech 1566—1567 přestavěl starou tvrz na zámek. Obraz této renesanční stavby byl zachycen v jednom ze dvou lomnických kancionálů z let 1578 a 1583. Dochoval se také popiš zámku v lomnickém urbáři z r. 1667. Podle něho byl zámek kamenný, měl kruhový půdorys, byl chráněn dvojí hradební zdí a příkopem. Před první branou s věží byl padací most, po němž se vcházelo do přízemí zámku. V prvním poschodí, kam vedlo trojí schodiště, byly obytné místnosti, dva sály, kaple a kancelář. Na půdě byly čtyři obilní komory, pod zámkem tři sklepy na led. Krytina zámku byla šindelová. Uprostřed malého nádvoří stála kašna, z niž se voda odváděla do zámeckého rybníčku s trojími sádkami. Kolem zámku byla zahrada. Tak vypadala budova po požáru, který postihl městečko i zámek r. 1590.

Po smrti Václava z Valdštejna r. 1579 spravovala statek jeho manželka Eliška z Martinic. Po ní patřil jejím čtyřem dcerám, které ho přenechaly r. 1630 Albrechtovi z Valdštejna. Ten ho udělil v léno Ottovi Bedřichu Harrachovi, ale protože smluvenou částku Valdštejn nezaplatil, získala po jeho smrti r. 1634 statek zpět Eliška Žerotínská z Valdštejna. Její synovec Jan Viktorin z Valdštejna prodal r. 1654 Lomnici hraběti Janu Morzinovi. Poslední přestavbu lomnického zámku prováděl Václav Morzin. Původní jeho plány však nebyly úplně realizovány, jak o tom svědčí popis zámku v lomnické pamětní knize: „Roku 1737 byl dostaven nynější vrchnostenský lomnický zámek dle tehdejšího obzoru, ale jen polovice toho stavení postavena jest. On měl býti do čtyř úhlů, veprostřed okrouhlý dvůr a veskrz průjezd. Toto stavení má pěkné sklepy, kolem vnitř jde šije, odtok do kozího rynku; při zemi má pohodlné příbytky, vše dobře sklenuté, ale hoření pokoje tento čas velmi zpuštěné a zanedbané jsou." Tato stavba se s nevelkými úpravami zachovala dodnes. Je to jednoduchá trojkřídlá jednopatrová budova postavená v barokním slohu. Stopy po příkopu a valech již nejsou znatelné.

Rudolf Morzin prodal r. 1796 Lomnici trutnovskému obchodníku Ignáci Falgemu, od jehož vnuka ji získal kníže Karel Rohan. To jíž bylo ze zámku jen sídlo vrchnostenských úřadů. R. 1848 při zrušení patrimoniálního systému patřilo k panství městečko Lomnice a 21 vsí. Od r. 1850 byl zámek sídlem okresního soudu a trestnice. V r. 1919 koupilo zámek s přilehlými pozemky družstvo Živnostenský dům a přizpůsobilo ho společenským účelům. Naposledy byl v 1. 1957—1958 upraven pro domov důchodců. V současné době slouží kulturním potřebám města. V zámku se nachází Informační centrum města Lomnice nad Popelkou.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín