INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

ZÁMEK DĚTENICE

HISTORIE A POPIS ZÁMKU

První zpráva o vsi Dětenicích je z r. 1052, kdy patřily kostelu ve Staré Boleslavi. Ve 13. století držela Dětenice zchudlá větev pánů z Valdštejna, která se psala z Dětenic a postavila si zde nejspíše tvrz: Písemně je doložena poprvé r. 1404, kdy Dětenice patřily bratrům Janovi a Vilémovi Okořským z Dětenic. V 15. století se zde dále vystřídali Semečkové ze Semčic, Blektové z Utěchovic a od r. 1454 Valkounové z Adlar. V r. 1503 prodal dětenický statek Natanael z Černína Viktorinu Křineckému z Ronova. Když Viktorin r. 1510 zemřel, patřily ke statku tura, dvůr a vsi Dětenice, Osenice, Mcely, Studce, Studečky, Bošín a Jíkev.

detenice_080602_01.jpg (88593 bytes)

Křinečtí z Ronova přestavěli koncem 16. století starou gotickou dětenickou tvrz na renesanční. Na Dětenicích se udrželi až do r. 1622, kdy byl statek Jiříkovi Křineckému zkonfiskován. Získal ho Albrecht z Valdštejna, který už r. 1623 postoupil Dětenice Adamovi z Valdštejna. Až do r. 1672 byly pak Dětenice spojeny s Roždalovicemi. Poté je držel jako samostatné panství Oktavián Ladislav z Valdštejna a po jeho smrti jeho zeď hrabě Karel Bathyany. Ten prodal r. 1760 Dětenice Janu Kristiánu Klam-Gallasovi. Nový majitel nechal v l. 1762-1765 přestavět starou renesanční tvrz na čtvercový, pozdně barokní dvoupatrový zámek. Z původní renesanční tvrze zůstala jen věž s hodinami z r. 1619 v nároží nové stavby. Přestavbu provedl Zachariáš Fiegert.

V r. 1797 se stal majitelem panství baron Jakub Wimmer a od r. 1808 Wessenberkové. Od r. 1873 vlastnili zámek maltézští rytíři, za jejiž vlády byl upraven vchod do zámku, nad jehož portál byl zasazen znak řádu, a rozšířena výzdoba parku, kde k rokokovým sochám andílků a světců přibyla fontána a další sochy. V zámku byly soustředěny bohaté sbírky, zvláště zbraně. Dalšími majiteli byli průmyslníci Blochové a Řehákové. Po r. 1945 se stal zámek majetkem československého státu. Byl zde umístěn domov a škola pro děti vyžadující zvláštní péči. V současné jsou majiteli zámku manželé Ondráčkovi, kteří poměrně zdevastovaný objekt během 15 měsíců opravili a vybavili sbírkami v původním stylu - dle dochovaných fotografií.

detenice_080602_03.jpg (61142 bytes)

Současný stav zámku je výsledkem rozsáhlé přestavby z 18. století. Je to pozdně barokní dvoupatrová budova téměř čtvercového půdorysu, v jejímž jihozápadním nároží je třípatrová věž. Hlavní vchod do zámku je zdoben čtveřicí sloupů, které nesou ve výši prvního patra rozměrnou terasu. V přízemí objektu je klenutá chodba spojující přední a zadní trakt, v prvním patře tuto funkci plní rozsáhlá spojovací hala. V několika místnostech zámku se zachovaly původní rokokové stropy zdobené bohatou štukaturou. Kolem zámku se rozkládá park. Fontána je dílem sochaře Františka Rouse.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín