INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

TVRZ ČTVEŘÍN

SITUACE

Poprvé se informace o vsi Čtveřín dají najít v písemnostech z roku 1394, v této době je obec rozdělena na dvě části. Jedna s hospodářským dvorem je ve vlastnictví pánů ze Zásadky (rytíři Čúchové ze Zásadky) a druhá polovina s opevněnou tvrzí patří vladykům ze Čtveřína. V té době tvrz vlastní první známý vladyka Jan Sobek ze Čtveřína a hned po něm tvrz dědí syn Příbek Medonos. Další zpráva je o prodeji tvrze, kdy ji prodává v roce 1456 Mikuláš z Valdštejna a kupcem tvrze a k ní přiléhajícího panství jsou Hynek a Jan z Valdštejna. Ve zprávě o prodeji je však čtveřínská tvrz uváděna jako opuštěná a zpustlá. Dá se předpokládat, že zanikla v době, kdy turnovskem táhlo husitské vojsko pod vedením Jana Žižky. Jelikož tvrz patřila pánům z Valdštejna, tedy nepřátelům husitů, dá se předpokládat, že byla dobyta a vypálena v roce 1422. Do dnešních dob se po ní nic nezachovalo a nedá se ani identifikovat, kde přesně stávala - o její existenci víme pouze z historických dokumentů.

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín

19.11.2013