INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

JIČÍN - KAŠNA AMFITRITÉ A NEPTUNA NA VALDŠTEJNOVĚ NÁMĚSTÍ

POPIS A GALERIE

Na hlavním Valdštejnově náměstí nalezneme v podélné ose krásnou kamennou kašnou se sochou bohyně Afitrité. Pojďme se podívat na známou historii kašen na hlavním jičínském náměstí. Již v 16. století je na náměstí v písemnostech zmiňována nejen existence studny, ale i jednoduché kašny napájené z vodárenské věže. V roce 1642 pak již nalezneme na náměstí kašny dvě - jedna na místě současné kašny, druhá pak stávala níže před domem č. 33. Někdy na konci 17. století je zmiňována ještě kašna třetí, a to v dolním rohu před novou radnicí (č.p. 38 - bývalá věznice). Kašny byly zásobované dřevěným potrubím z asi 300 metrů vzdálené vodárny postavené u hráze rybníka Knížete. Všechny tři kašny byly zřejmě dřevěné, postavené z přitesávaných dřevěných trámů.

Kašna Amfitrité - Jičín

V roce 1832 došlo k položení základů zcela nových kašen a celkově i vodního hospodářství města. Na náměstí jsou navrženy dvě kašny, které mají jednoduchý čtverhranný půdorys s rovnými stěnami. Plány jsou však změněny a kašnám je navržen zdobnější tvar s vypouklou stěnou a medailony - uprostřed kašny je navržen sloup se sochou a chrliči. Na horní, tedy východní straně, je to socha Amfitrité, na dolní západní straně náměstí pak socha Poseidóna. V řecké mytologii byl Poseidón bohem vodního živlu a Amfitrité – nejkrásnější z mořských bohyň, byla jeho ženou. Římané si pak boha Poseidóna ztotožnili s bohem Neptunem, proto se i spodní kašna stále častěji označovala jako Neptunova, až název zcela převzala. Obě sochy v duchu empíru zhotovil v roce 1835 Jan Sucharda mladší z Nové Paky, přední regionální sochař, řezbář a malíř. Rozpočet na výstavbu každé kašny činil 188 zlatých a spolu s jejich výstavbou došlo také k výměně starého nevyhovujícího napájecího potrubí. Záznam z roku 1836 popisuje kašny takto: „Na náměstí na dlouhé ose stojí dvě kamenné kašny na podezdívce, římsami pásované, s kamennými podstavci uprostřed, z kterých voda olověnými rourami na čtyři strany vytéká; kteréžto výtoky jsou dekorovány lvími hlavami. Na podstavci západní kašny je Neptun, u východní socha Amphitrité v životní velikosti. Obě nádrže, podstavce i sochy jsou natřeny kamenně zelenou olejovou barvou. Tyto kašny i s dřevěným ochranným obložením pro dobu zimní jsou zhotoveny před několika málo léty, materiál je v dobrém stavu, ač západní kašna není dosti dobře vodotěsně spojena. Potrubí od těchto kašen až k vodárenské věži je železné, a protože teprve před několika lety bylo položeno, je dobré a vyhovující.

V roce 1880 dochází k přestavbě a rekonstrukci obou kašen - Neptunova kašna je posunuta blíže k centrální městské studni (označované dnes jako Konvičkova nebo korunovační studna) a byla také více zapuštěna do země. Důvodem k přesunu prý bylo získání více místa pro obilné trhy. Rekonstrukci a veškeré kamenické práce provedl Josef Stuchlík, železné prvky a zábradlí dodal místní zámečnický mistr František Kofránek. Neptunova kašna dle zápisu vyčnívala pouhých 40 cm nad zem, neměla již kamenné obložení, ale pouze železné kované zábradlí a byla přikryta dřevěnými fošnami s otvory pro nabírání vody. Neptunova kašna však po zapuštění do země špatně těsnila a moc nevyhovovala obyvatelům přilehlých domů k nabírání vody, a tak v roce 1892 byla podána na městskou radu žádost o odstranění Neptunovy kašny a její nahrazení jednoduchým vodním stojanem. Rada se Neptunovou kašnou zaobírala na schůzi 28. června 1894, na které se usnesla že kašnu zruší. Firma Knotek z Jičína nabídla, že na místě zrušené kašny postaví zdarma kovový vodní stojan. Socha Neptuna pak měla pohnutý osud, byla nejprve deponována na nádvoří reálky (dnes průmyslové školy strojní) odkud byla uklizena do sklepních prostor, kde ji studenti poškodili (nejprve ji natřeli vápnem na bílo a posléze ji utrhli ruku). Socha byla opravena až v roce 1915 Karlem Stuchlíkem a umístěna do lesoparku Čeřovka k jezírku. Poslední informace o soše jsou z roku 1936, kdy jí opět chybí ruka a je v poměrně žalostném stavu. Co dalšího se dělo se sochou Neptuna je již jen otázkou domněnek. Osudem sochy Neptuna se detailně zabýval spolek Jičínská beseda, který provedl i archeologický průzkum v místě Čeřovského jezírka – bližší informace o této zajímavé akci naleznete na stránkách spolku.

Jičín - Kašna Amfitrité a Neptuna
Kašna Neptuna ještě na jejím původním místě (autor fotografie: Hugo Tichý, 1870, sbírka: Národní muzeum Praha, restaurováno a kolorováno)

Ale vraťme se k zachovalé kašně Amfitrité, ta sloužila na horní části náměstí dále v téměř nezměněné podobě do počátku 20. století. Poté byla na čas naplněna hlínou a osázena okrasnými květinami, aby byla později opět uvedena do provozu jako kašna. Kašna Amfitrité je umístěna na východní straně náměstí, asi 20 metrů od Mariánského sloupu. Vana kašny má téměř čtvercový půdorys, se zkosenými rohy a je ohrazena kamennými deskami tesanými z pískovce, na vrchní hraně jsou umístěné profilové kamenné desky. Uprostřed bočních desek jsou ozdobné oválné medailony. Ve středu kašny je socha Amfitrité, která stojí na nepravidelném osmibokém sloupu, ze kterého asi v půli vyčnívají do čtyř stran hlavy ryb, chrlící do kašny vodu. Další dvě ryby v podobě chrliče má vodní víla pod nohama. Amfitrité je oděna do volného roucha, které si přidržuje levou rukou, v pravé ruce pak svírá veslo. Kašna je památkově chráněna od května roku 1958 a novodobě se jí dostalo opravy v roce 1974 a poté v roce 1990. Poslední komplexní restaurování proběhlo v roce 2007, kdy došlo k opravě nádrže kašny a také podzemní technické části, rok na to byl nově zprovozněn vodní oběh všech chrličů vody.

Jičín - Kašna Neptuna
Výřez z pohlednice ukazuje kašnu Neptuna přemístěnou v roce 1880 do blízkosti městské studny, kašna má už pouze kovové zábradlí a je více zapuštěná pod zem. (před rokem 1889)

FOTOGALERIE


Celkový pohled na kašnu se sochou Amfitrité (9/2013)


Socha Amfitrité v čelním pohledu (9/2013)


Celkový pohled na sochu na sloupu uprostřed kašny (9/2013)


Dodnes kašna slouží žíznivým (9/2013)


Kašna a chrliči (9/2013)


Typické panorama kašny na jičínském náměstí s Valdickou bránou v pozadí (9/2013)


Jičínská kašna s vodou (9/2013)


Detail sochy Amfitrité (9/2013)


Čtyři hlavy ryb chrlí vodu ze sloupu (9/2013)


Pohled na sloup se sochou (9/2013)


Komplexní pohled na kašnu, v pozadá brána, kostel i zámek (9/2013)


Kašna Amfitrité (9/2013)


Detail sochy (9/2013)


Amfitrité stojí na dvou rybách, které také chrlí vodu do kašny (9/2013)


Celkový pohled na kašnu (9/2013)


Boční pohled na kašnu (9/2013)


Boční pohled na sochu (9/2013)


Náměstí s přesunutou Neptunovou kašnou (1889, vyd. C. Schwager, Dražďany)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín