INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION - po kolejích Českého ráje, Podkrkonoší a dál

JINOLICE - RYBNÍK VRAŽDA

Jeden ze soustavy jinolických rybníků - rybník Vražda je přírodní památkou o celkové výměře 2,1 ha. Jeho území je chráněno od roku 1990, poslední právní úprava přírodní památky proběhla, podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny nařízením Okresního úřadu Jičín č. 3/1999.

Rybník Vražda - Jinolice

Rybník Vražda se dvěma výše položenými rybníky byl součástí bývalého panství Schliků. Od třicátých let 20. století rybníky postupně zarůstaly - po II. světové válce byla soustava rybníku obnovena. V okolí Vraždy se zachoval zbytek vlhké slatinné louky, na které nalezneme řadu vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Louka patří k posledním bohatým nalezištím chráněného úpolínu obecného, ostřice Davallovy, prstnatce májového, skřípinky smáčknuté, kozlíku dvoudomého a dalších rostlin. Rybník je potravní základnou a někdy i domovem pro ohrožené druhy ptáků, obojživelníků i plazů. V roce 1999 byl na louce zlikvidován nálet dřevin a každoročně je kosena pomocí finančních dotací ministerstva životního prostředí ČR. Péči zajišťuje občanské sdružení Českého svazu ochránců přírody Křižánky.

Každého asi zajímá podivné a děsivé jméno, tedy - za prusko-rakouské války v roce 1866 sem při bojovém střetu 29. června zahnali prušáci skupinu rakouských vojáků a velké množství z nich se v rybniku utopilo, odtud tedy pochází ono podivné jméno Vražda. Vojáci jsou pohřbeni nedaleko rybníka u lesa a mají tu i svůj pomníček.

FOTOGALERIE


Kosené louky u rybníka (9/2016)


Rybník Vražda z hráze (9/2016)


Pomník vojáků u lesa nedaleko rybníka (9/2016)


Přední pohled na pomník směrem k rybníku (9/2016)


Popis na pomníku (9/2016)


Celkový detail kříže (9/2016)


Pomník a hrob 92 vojáků u rybníka Vražda (9/2016)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregionu: Lukáš Prýmek, Jaroslav Runčík

Poděkování za spolupráci: Martin Vaistauer

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2022 Interregion Jičín