INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

JEZÍRKO POD TÁBOREM

POPIS A GALERIE

V lesích na úbočí hory Tábor, kousek pod „turistickým pramenem řeky Cidliny“ se nachází malé jezírko, které tento pramen napájí. Jezírko založil v 19. století jako součást zdejší rozlehlé obory pro chov jelenů kníže Kamil Rohan. Kníže nechal vystavět také nedalekou Alainovu věž zamýšlenou k oboře jako luxusní panský posed. Jezírko se nachází v nadmořské výšce 500 metrů n. m., má rozlohu cca 0,3 ha a roce 1996 bylo nařízením okresního úřadu v Semilech vyhlášeno přírodní památkou. V roce 2005 bylo přistoupeno ke komplexní revitalizaci jezírka, kdy došlo k jeho odbahnění a proběhla také rekonstrukce hráze. Došlo tím hlavně ke zlepšení vodotečných a vodních poměrů příznivě ovlivňující floru a faunu v okolí jezírka.

Jezírko pod Táborem

Jezírko je rašelinového charakteru a vyskytuje se zde vzácná flóra a fauna. Jde o nejvýznamnější lokalitu s výskytem rosnatky okrouhlolisté v celém Českém ráji, rosnatka je masožravá rostlina, která má jasně červenou barvu a spolu s kombinací lepkavé vonné látky láká k usednutí hmyz, který ji slouží jako potrava. Z dalších zajímavých rostlin tu najdeme vachtu trojlistou, bublinku jižní, řeřišnici bahenní, vrbinu hajní, žindavu evropskou či suchopýr úzkolistý. Nedaleko od jezírka roste také větší množství bledule jarní. Ze zoologického hlediska je lokalita zajímavá jako útočiště bezobratlých a obojživelníků - najdeme zde velké skupiny čolka obecného, skokana hnědého či skokana horského, z bezobratlých třeba našeho největšího střevlíka zlatolesklého nebo nočního motýla lišaje vrbkového. K jezírku se dostaneme vrstevnicí po žluté turistické značce z vlakové zastávky Kyje u Jičína směrem na Košov a do Lomnice, nebo výstupem po modré od zastávky z Cidliny.

FOTOGALERIE


Přítok do jezírka (7/2004)


Jezírko pod Táborem jako přírodní památka (7/2004)


Starší pohled na zanesené a zarostlé jezírko (7/2004)


Pohled na jezírko z hráze (6/2014)


Pohled přes jezírko u hráze (6/2014)


Nově opravená hráz (6/2014)


Příchozí strana (6/2014)


Jezírko pod Táborem (6/2014)

PANORAMA

Alainova věž - panorama
Jezírko pod Táborem (6/2014)

Panorama z hradu Brada
Jezírko pod Táborem (6/2014)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregion: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící autorům Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Interregion Jičín