INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION - po kolejích Českého ráje, Podkrkonoší a dál

RADOUČSKÉ STRÁNĚ

Radoučské stráně jsou jedno z nejstarších vyhlášených chráněných území v republice - chráněno již od roku 1922 a v roce 1933 území vyhlášeno rezervací. Dnes národní přírodní památka. Radouč jsou příkré stráně z nichž vystupují části vápnitých bloků křídového stáří. Na tomto poměrně malém území - asi 1,5 ha - se nachází mnoho vzácných rostlin a žije zde několik chráněných živočichů, vázaných právě na skály, písky a drnové stepi. Významný je výskyt rostliny devaterky poléhavé (je to jediná lokalita v ČR, kde se tato rostlina vyskytuje), brouka stepníka rudého a hlodavce - sysla obecného. V budoucnosti se plánuje rozšíření plochy chráněného území.

Radoučské stráně

Radoučské stráně

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OSTATNÍ INFORMACE

INTERREGION JIČÍN - soukromé turistické stránky.
Vznik stránek: 28. dubna 1999. Uvedení do provozu: 6.srpna 1999.

Autoři projektu Interregionu: Lukáš Prýmek, Jaroslav Runčík

Poděkování za spolupráci: Martin Vaistauer

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Interregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Interregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2022 Interregion Jičín